Index Gemerts Heem

logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

Index Gemerts Heem

Index Gemerts Heem

1941 nr. 1 > Hooggeachte leden / Actie van het bestuur en de leden / Brabantsche bond / Excursie / Uit de lezing van den voorzitter / Winterprogram / Kleine bloemlezing

1958 nr. 2 > Hooggeachte leden, het bestuur / Jaarvergadering / Parochie en kerk van Gemert / De naam Gemert / Uit onze buurt / Sprokkelingen

1961 nr. 3 > Een nieuw begin / Mededelingen van de heemkundekring, / Windmolen De Volksvriend te Gemert / Karnaval en heemkunde / Een verzoek aan de lezers / Rektificatie / Het Esdonks kapelleke /

1962 nr. 4 > Daar zijn we weer / Aan de leden van de heemkundekring / Mededelingen van de heemkundekring / Verslag van de vergadering van 7 december 1961 / Gemertse nijverheid in de eerste helft der 19e eeuw / Het Esdonks kapelleke (vervolg) / Windmolen De Beer te Gemert / Weet u het? Wij niet. / De naam De Vorst te Gemert / Vragenrubriek / Ledenwerving  / 

1962 nr. 5 > Aan de welwillende lezer / Attentie / Mededelingen van het bestuur / Verslag van de vergadering van 26 januari 1962 / Hotel de Keizer, brouwerij / Windmolens in Gemert / De eerste fiets in Gemert / De Voortse Hoeve / Hebben we reden om feest te vieren? / Verslag van de vergadering van 9 februari 1962 / 

1962 nr. 6 > Wat wij deze keer brengen / Jaarverslag / Gemert op het eerste gezicht / Eijn Paelbrieve / Bertram Wessel Baron van Loë, kommandeur Gemert

1962 nr. 7 > Uw aandacht wordt gevraagd / Verslag bezoek aan Leuven op 5 mei 1962 / Vogelsanck Hoeve, een vergeten naam / Over de Peel en de Peelwerkers / Zestienhonderd tweeënzestig – negentienhonderd 62 / Historisch boerderijonderzoek Boekbespreking H. Noorlander – Klompen / 

1962 nr. 8 > Deze keer / Mededelingen van het bestuur / Het Keske op het Stereind / Bestuur Heemkundekring Oproep / Hoe lang bestaat Gemert al? / Uit de oude doos

1962 nr. 9 > Een jaar geleden / Mededelingen van de Heemkundekring / Bouwstenen Gemerts Historie? / Sint Severus, Patroon van de wevers Wij lazen voor u / Volksgebruiken en dorpsgenooten – St. Hubertus / Bijenhouders in Gemert en omgeving

1963 nr. 10 > Ons blad de Redactie / Mededelingen van het bestuur / Verslag eerste ledenvergadering in het nieuwe jaar / Gemertse geschiedschrijving / Werkkamp Brabants Heem / Moeilijkheden bij de verklaring v.d. plaatsnaam Gemert / Gemertenaren met meer dan negen kruisjes

1963 nr. 11 Bijdragen / Verslag v.d. algemene jaarvergadering op 12-03-1963 / Volksgebruiken en dorpsgewoonten / Gemert in de 13e eeuw - P. Dr. Ed. Loffeld

1963 nr. 12 Groot en klein -redactie / Gemert in de 13e eeuw - Dr. Ed. Loffeld

1963 nr. 13 Vakantietijd / Mededelingen van het bestuur / Berichten uit de pers / De Gemertse zouaven / Bladvulling – uitdrukkingen / Het Heemkundig Werkkamp te Uden

1963 nr. 14 Aan de lezer(es) / Cichorei / Van ’t aaw in ’t neij

1964 nr. 15 Dit nieuwe jaar / Berichten van de Heemkundekring De Kommanderij Gemert / VVV-Reclame voor Gemert / Verslag van de trip naar Keulen op zondag 13-10-1963 / Hoe zag het kasteel van Gemert eruit in de Middeleeuwen? / Klederdrachten uit Gemert vóór 100 jaar 

1964 nr. 16 Na lange tijd / Mededeling / Berichten van de Heemkundekring / De Gilde viert / Geldrop en de Duitse Orde / Uit onze omgeving / Van Doeme tot Deurne / Van Udens te Uden / Koortsafbindboom / En kapel (Antoniuskapel) Gebruiken bij overlijden / Huwelijksaankondiging

1965 nr. 17 Inhoud van dit nummer / Mededelingen van de kring / Vele eeuwen geleden .. / Een verkoping te Gemert in 1653 / Gebruiken bij het overlijden van kinderen / Een Johanna van Ghemert in 1436

1965 nr. 18 Inleiding / Kringnieuws: jaarvergadering over 1964 op 23 maart 1965 / Keske De vlucht naar Egypte / Excursie naar Zuid-Limburg op 27 juni 1965 / Gevolgen van de ruilverkaveling / Men schrijft ons: molen Deel Gemert werkplaats of woonoord? / Bladvulling / Jensen Monumentenzorg op zijn best / Boekbespreking De oude imkerij 

1965 nr. 19 Zowel bij regen als bij zonneschijn / Hoofdkwartier van de Kommanderij Gemert / De Voortse hoeve aan de Lodderdijk afgebrand / Terugkeer De vlucht naar Egypte naar de Heuvel / Ter herinnering aan Klaas van Gameren / Vondst in Boekel / Winterprogramma 1965 / Gezinsbijdrage in Gemert in 1663 en 1670 / Reglement voor de vorster / Latijnse school sinds 1587 / Weversopstand / Wapenschilden van de Van Gemerts 

1965 nr. 20 Als uitzondering op de regel redactie / In memoriam M. van der Velden - MA van derWijst / Uit de Gemertse woordenschat - MA van derWijst / Het hoofd van jut / Gemertse Bijenkorf op tentoonstelling te Leeuwarden / Een proces tegen Jan van Dijk in 1784 - MHJ Pennings / Een Brabants heempark X  / Oudheidkundige vergissing I / Oudheidkundige vergissing II / Van Ghemert en Van den Broek

1966 nr. 21 Met dit nummer - redactie / Kringnieuws / Activiteiten 1966 / 25-jarig bestaan Heemkundekring De Kommanderij Gemert - redactie / Aauw Gimmers - MGJ vden Boom / Van heksen en tovenaars - MA van der Wijst / Het hagelkruis van Gemert - MA van der Wijst / Gekleurde boerenserviezen - redactie / Maria Magdalena - MA van derWijst

1966 nr. 22 Met dankbaarheid - redactie / Kringnieuws - redactie / Bij een jubileum - J. vd Heuvel, pastoor en deken / Een burgemeester spreekt - A.H. de Bekker / De rijke akker van Gemerts Heem - Dr. Ed. Loffeld C.S.Sp./ Vijfentwintig jaar Heemkundekring in Gemert - MHJ Pennings (secr.) / Wat is heemkunde? - MA van der Wijst / Heemvrienden - L. Bekkers / Waar is onze oudheidkamer? - JALM van den Broek, cons.

1966 nr. 23 Meer dan eens - redactie / Lezing dr. H. Ruhe ‘Brabantse boerderijen en dorpshuizen - WJ Vos / Algemene ledenvergadering 28-04-1966 - MHJ Pennings / Landbouwtermen in Gemert MGJ vden Boom - WJ Vos / Protestanten in Gemert in de 2e helft der 18e eeuw - MA van derWijst

1966 nr. 24 Oud en antiek - redactie / Deken Van den Heuvel ging van ons heen - MHJ Pennings / Wat wel en wat niet - redactie / De Sint Tunnis-kapel in de Deel hersteld - MHJ Pennings / Protestanten in Gemert in de 2e helft der 18e eeuw (vervolg) - MA van derWijst / Verslag van het 18e werkkamp van Brabants Heem - MJ de Wit

1967 nr. 25 Reeds vijfentwintig maal - redactie / Dringend verzoek aan de leden van onze heemkundekring - secretaris / Mededeling / Wat zal 1967 ons geven? - uw bestuur / Excursie naar Bokrijk (België) - MGJ van den Boom / De Duitse Orde en Aldenbiesen - redactie / De grave langs de Lodderstraat - MHJ Pennings / Burenhulp bij overlijden in Gemert anno 1926 - MA van der Wijst / Gemerts dialect - WJ Vos / Familienamen in Gemert, afgeleid van voornamen / Inhoud / De Stootershut - M. v.d. W.

1967 nr. 26 Het doet ons steeds goed - redactie / Hoe gevoelig de Hoogmogende Heren der Staten Generaal waren - M.H.J.Pennings / Jaarverslag van onze kring - secretaris / Overzicht van beroepen, die in Gemert werden uitgeoefend in het begin van de achttiende eeuw - M.A. van der Wijst / Een echte Gemertse familie, Van Schijndel - M.A. van der Wijst / Gemerts schutslied - M.H.J.Pennings / Uit het archief van de Latijnse school - M.H.J.Pennings / De Duitse Orde in Duitsland / Betrekkingen tussen Deurne en Gemert 

1967 nr. 27 Wat er deze keer niet in staat - redactie / Enkele heemkundige gedachten / Jeroen Bosch tentoonstelling / Pater Henricus van Schijndel / M.H.J.Pennings / Onze zomer excursie naar de Ospelse Peel en het Evoluon - secretaris / Ledenvergadering met spreekbeurt van Dr Knitel - M.H.J.Pennings / De Gemertse kapellekes / Uit boeken en tijdschriften / Korte notities - M.A. van der Wijst

1967 nr. 28 De redactie is blij - redactie / Gemerts dialect, humoristische rijmpjes en zegswijzen - W.J.Vos / Reis van onze heemkundekring naar Middelburg - Leo Bekkers / Verslag van het 19de werkkamp van Brabants Heem te Drunen - Marinus de Wit / Besmettelijke ziekten in Gemert - M.H.J.Pennings / Een echte Gemertse familie, Van Schijndel - B.W. van Schijndel

1968 nr. 29 Bekend en onbekend - redactie / Ledenvergadering van 21 november en 18 december 1967- M.H.J.Pennings / Wat zingen de vogels in Gemert? - M.H.J.Pennings / Verslag van het 19de werkkamp van Brabants Heem (vervolg) - M.J. de Wit / Ghelu en Heelu - M.A. van der Wijst / Inwoners van Gemert in 1882 - M.A. van der Wijst

1968 nr. 30 Zestien pagina's - redactie / Jaarvergadering van onze heemkundekring op 11 maart 1968 -M.H.J.Pennings / De wijst, een onderaardse waterweg - M.A. van der Wijst / "wijn" in toponiemen / Eerste communie 75 jaar geleden - M.H.J.Pennings / Handelse moppen - M.H.J.Pennings / Gemertse Varia (uit de Kerkklokken) / Kleine vergissing Frans Brugske - M.A. van der Wijst / Vaststelling monumentenlijst - redactie / Uit de tijdschriften - redactie / Toen de landcommandeur in Gemert werd ingehaald - vdW / Een Johannes van Gemert - vdW

1968 nr. 31 Er is weer iets veranderd - redactie / Macropedius, een groot Gemertenaar zelfs in Amerika bekend - M.H.J.Pennings / Weduwenpensioen in 1683 - M.H.J.Pennings / Gemeenteontvangers in 1786 en sedert 1809 in Gemert / Gemerts dialect, humoristische rijmpjes en zegswijzen - W.J.Vos / St.-Oedenrode, het dorp van mgr Bekkers - vdW / Een heemmuseum - M.A. van der Wijst / Een paar Van Lanckvelts - vdW

1968 nr. 32 Excursie Brabants Landschap in Esbeek - Zr. Monica / Straf voor belediging van het gezag in 1792 - M.H.J.Pennings / Een rectificatie - J. Rooijakkers / De viojfde boerderijendag te Maastricht op 18 mei 1968 - M.H.J.Pennings / Ledenvergadering van 30 october 1968 - M.H.J.Pennings / Verslag van het 20ste werkkamp van Brabants Heem te Zundert - Marinus de Wit

1969 nr. 33 Meer variatie dan deze keer - redactie / De naam Wijnboom in Gemert, reactie - P.H.Vos / Gimmerts alfabet - M.H.J.Pennings / Verslag van de lezing van pater Dr E. Loffeld gehouden in de ledenvergadering van 10 december 1968 - M.H.J.Pennings / Verslag van het 20ste werkkamp van Brabants Heem te Zundert (vervolg) - Marinus de Wit / Hoe een Gemerts museum zou kunnen zijn / Archeologische vondsten in de omgeving

1969 nr. 34 Heemkunde, goed voor u - redactie / Jaarvergadering van 24 februari 1969 - M.H.J.Pennings / Uit het jaarverslag over het jaar 1968 - M.H.J.Pennings / Verslag van de lezing van pater Dr E. Loffeld over Alden Biezen - M.H.J.Pennings / Geschiedenis van het koningszeer - P.H.Vos / Vlieg er eens uit naar St.-Oedenrode

1969 nr. 35 Wie zal het doen? - Redactie. / Pater Loffeld 40 jaar priester - M.H.J. Pennings. / De Latijnse School tijdelijk? gesloten - M.H.J. Pennings. / De ruilverkaveling op Esdonk - M.H.J. Pennings. / Twee excursies van onze heemkundekring - M.H.J. Pennings. / De Biesbosch - Zr. Monica. / Enkele leden van de familie Verhofstad - M.H.J. Pennings / Het derde eeuwfeest van de Latijnsche School te Gemert, gevierd den 7 juli 1887 - M.H.J. Pennings.

1969 nr. 36 Onder de streep - redactie / Gemerts dialect - W.J.Vos / Wis mar twae - M.H.J.Pennings / Boeken over geschiedkundige en heemkundige onderwerpen - M.H.J.Pennings / De aanleg van een verkeersweg van Keulen over Gemert naar Den Bosch, deel 1 - M.H.J.Pennings / Klompenmakerij in Gemert - vdW / Uit de archieven van Gemert transcriptie / Een lied van de Sint Teunisschut / Visitaties van kerk en Latijnse school te Gemert - M.H.J.Pennings

1970 nr. 37 Schoonmaak - redactie / De aanleg van een verkeersweg van Keulen over Gemert naar Den Bosch (vervolg) - M.H.J.Pennings / Ledenvergadering van dinsdag 13 januari 1970  - M.H.J.Pennings / Het heemkamp gehouden te Sint Oedenrode - Marinus de Wit / Fabrieks- en ambachtsnijverheid te Gemert in 1906 - M.A.van der Wijst 

1970 nr. 38 Een nieuwe lente - redactie / Uit het jaarverslag van de heemkundekring over 1969 - M.H.J.Pennings / Jaarvergadering op 1 maart 1970 met lezing over Jeroen Bosch - M.H.J.Pennings / Het heemkamp gehouden te Sint Oedenrode - Marinus de Wit / Het pensioen van rentmeester J.H. Robijns -M.A.van der Wijst / Uit het oud archief van Gemert - M.H.J.Pennings / Pastoor en rector Petrus Gautius koopt "Den Hubert" - M.H.J.Pennings / Peel-omnibus, drie verhalen van H.H.J.Maas - Van der Wijst / Ook in Boekel trekt de wijst - M.H.J.Pennings / De molen in De Deel 

1970 nr. 39 Afscheid van de zomer - redactie / De excursie van onze heemkundekring naar de Brabantse landschapsdag op 31 mei 1970 - Zr Monica / Gemerts dialect - W.J.Vos / Een bezoek aan het kasteel van Heeswijk en de abdij van Berne - M.H.J.Pennings / Het heemkamp gehouden te Sint Oedenrode / Een verzoek van het bestuur van de Sint Jeuris-schut om vrijstelling van boete - M.H.J.Pennings

1970 nr. 40 Goed voorbeeld - redactie / Nicolaas Winteroy, een kunstschilder die in Gemert leefde en werkte - M.H.J.Pennings / Het Franse liedje la mère, la mère - M.A.van der Wijst / Enige notities over J. van Amstel - Dr E. Loffeld / Sintre Klos z'n weefke - M.A.van der Wijst

1971 nr. 41 Laat je niet beheksen - redactie / van de voorzitter - Chr. van Schijndel / Uit het jaarverslag van de heemkundekring De Kommanderij Gemert over het jaar 1970 - M.H.J.Pennings / Ledenvergadering van 11 november 1970 in hotel De Kroon - M.H.J.Pennings / Jan Vriends sprak in de ledenvergadering van 9 december 1970 - M.H.J.Pennings / Een boek over heksenprocessen - M.H.J.Pennings / Spookt het nog in De Peel ? - M.H.J. Pennings / Strawsel - M.A.van der Wijst

1971 nr. 42  Deze keer - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / Toponomie - redactie / Gemertse toponiemen van 1366 tot 1802 - M.A.van der Wijst / De laatste ging heen - Chr. Van Schijndel / Een statig heer - A.H. de Bekker / Iets over het "Gèm+rts" - P.H. Vos / Enkele oude berichten uit Gemert - M.H.J.Pennings

1971 nr. 43 Nog nooit - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / Nog een portret van Nicolaas Winteroy ontdekt - H. van Bavel / Lied ter ere van Sint Hubertus /  Het heemkundig werkkamp van 1971 - M.H.J. Pennings / Lezing met dia's van mevr Van Dort-Van Deursen in de ledenvergadering van dinsdag 30 maart 1971 - M.H.J.Pennings / Waar "trekt" de wijst in Gemert - Corn. van den Acker / "Binderseind" of "Lindereind" ? - Dr E. Loffeld / Een nieuw boekje over OLVrouw van Handel - M.H.J.Pennings

1971 nr. 44 Deze twintig bladzijden - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / Gemert in oude ansichten - M.A.van der Wijst / Krist de klepperman - Ad Otten / Ledenvergadering van donderdag 7 october 1971 - M.H.J.Pennings / Straatnaam? - Chr. Van Schijndel / Bladvulling - vdW / Branden in Gemert - M.H.J. Pennings / Verslag van het 22e heemkundig werkkamp van 29-7-1970 tot 1-8- te Oisterwijk gehouden - Marinus de Wit / Otto de Visschere, bladvulling

1972 nr. 45 Echt Gemerts - redactie / van de voorzitter - Chr. van Schijndel / Toelichting bij het verhaal "Bái +t hèrtvür" - P.H.Vos / Bái +t hèrtvür / Ledenvergadering van dinsdag 30 november 1971 - M.H.J.Pennings / +n Gèm+rs+ fiets - Ad Otten /De boerenapostel pater Van den Elsen werkte 75 jaar geleden mee aan de oprichting van de boerenbond - M.H.J.Pennings

1972 nr. 46 Bijna 5 percent van de leden - redactie / van de voorzitter - Chr. van Schijndel / De schoonheid van het onooglijke; Johan Claassen, een schilder die in Gemert werkt - Ad Otten / Bijnamen, zoals ze in Gemert voorkwamen - M.A.van der Wijst / Uit het jaarverslag van de heemkundekring "De Kommanderij Gemert" over het jaar 1971 - M.H.J.Pennings / Jaarvergadering van de heemkundekring "De Kommanderij Gemert" op 29 februari 1972 - M.H.J.Pennings / Dor hedde de schut - A. Rooderkerken / Een enthousiaste J.v.d.Mortel sprak in de ledenvergadering van 25 april 1972 - M.H.J.Pennings / De familienaam "van den Eijnden" in de Gemertse trouwboeken 1684-1748 - M.A.van der Wijst

1972 nr. 47 Het is voldoende - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / De gloeige in De Mortel en De Peel - M.H.J.Pennings / Het archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert - H.M.Brokken / Een cursus oud schrift - M.H.J.Pennings / Het heemkundig werkkamp van Brabants Heem van 9-12-1972 - M.H.J.Pennings / Lied van Sint Severus - M.H.J.Pennings / Historisch boerderij onderzoek - M.H.J.Pennings / Enige artikelen van het reglement van de Sint Teunnis-schut uit 1699 - M.H.J.Pennings / Ovver Gimmerse bainamen en 'perd - C. en W. van Skijndel / Nog iets over de rouwvaan van de schut -M.H.J. Pennings

1972 nr. 48 De geschiedenis - redactie / van de voorzitter - Chr. van Schijndel / Het weven in Gemert van 1800 - 1900 - Ad Otten / De scheerder in de 19de eeuw       - Ad Otten / M.A. van der Wijst over vraagtekens in de geschiedenis van Gemert  - M.H.J. Pennings / De huidige toestand van de voormalige kastelen der Duitse Orde te Gruitrode, Alde Biezen en St Pieters Voeren - W.J.Vos / Maatregelen na de brand van 1785 - M.H.J.Pennings

1973 nr. 49 Carnaval of niet - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel /  Prins Carnaval en zijn gevolg - M.H.J.Pennings / Over gemeynten en vroenten van Gemert - Ad Otten / Uit het jaarverslag van de heemkundekring "De Kommanderij Gemert" over het jaar 1972 - M.H.J.Pennings / Schitterende verzinsels van Gerard van Lankveld - mr Ton Frenken / Ledenvergadering van 25 januari 1973 - M.H.J.Pennings / Oud Brabants dorpsleven, een recensie - Van der Wijst / Hoeve De Kieboom in 1555 - Van der Wijst

1973 nr. 50 Voor de vijftigste keer - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / Welkom in Gemert - Hein de Wit / Het zilveren jubileumkamp te Gemert - Drs H. Mandos / Een en ander uit de geschiedenis van de heemkundekring De Kommanderij Gemert - M.H.J.Pennings / Het kasteel van Gemert 1391-1973 - Dr.Ed.Loffeld / Geschiedenis van Gemert in duizend woorden  - M.A. van der Wijst / De Latijnse school (1587 - 1968) - Drs F.G. Brouwer / Afschrift van een akte transcriptie / Pastoor Poell en Gemert (1915 -1937) - Rector Sicking / Gemert tussen 1946 en 1968 - A.H. de Bekker / Gemertse kunstenaars - Ad Otten / Dekenale kerk van Sint Jan de Doper - W.J.Vos / Windmolen De Volksvriend - W.J.Vos /De Deelse achtkanter De Veenboer - W.J.Vos / Kapel van St Antonius - W.J.Vos / Keske Kruiseind-Deel-Pandelaar - W.J.Vos / Het keske van St Michiel - W.J.Vos / Keske De Vlucht naar Egypte - W.J.Vos / Het keske aan het Stereind - W.J.Vos / Het Annakeske - W.J.Vos / De Keskesdijk - W.J. Vos / Keske van O.L.V. van zeven smarten - W.J.Vos / De Ossenkapel - W.J.Vos / Onze Lieve Vrouwekapel op Handel - W.J.Vos / Capucijnenklooster op Handel - W.J.Vos / Huize Padua te Boekel - W.J.Vos / De Esdonkse Kapel - W.J.Vos / Boerderij De Blauwe Kei - W.J.Vos / D'Ermerhoef - W.J.Vos / Kerk van De Mortel - W.J.Vos / Het oud gemeentehuis - W.J.Vos / Het gemeentehuis - W.J.Vos / klooster Nazareth - W.J.Vos / hotel De Keizer - W.J.Vos / Hotel De Kroon - W.J.Vos / De Aauw pastorie of huis Den Hubert - W.J.Vos / Nog enige vermeldenswaardige gebouwen te Gemert - W.J.Vos / De Peel - W.J.Vos / Textiel en metaal - J. van den Broek / Het Gemerts Dialect - W.J. Vos / Gemerts liedje

1973 nr. 51 Het is voorbij en het was schoon - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / Het 25e heemkundig werkkamp van Brabants Heem - M.H.J.Pennings / Jan van Eyck en zijn relatie tot den ouden huyse en stamme van Gemert? - Ad Otten / Verzoek van Gerard van de Pas tot Ghemert om te meughen stellen eene peerst oliemoelen dato 7 dec 1714 - transcriptie

1973 nr. 52 Weer een jubileumnummer - redactie / van de voorzitter - Chr. Van Schijndel / Bij het gouden pristerfeest van M.H.J.Pennings - Drs H. Mandos / Van onze erevoorzitter - A.H. de Bekker / H. Pennings 50 jaar priester  - A. Koks / Priesterschap en plaatselijke geschiedenis - P. Dr. Ed. Loffeld / Rector Pennings en de priesters van het dekenaat Gemert - A. M. van Oort / Gemert onder curatele - M.H.J.Pennings / Met het teecken van een Duyfke - Ad Otten / HAVO/Atheneum in Gemert - Chr. Van Schijndel / Onze heemkamer en de lange weg er naar toe - Chr. Van Schijndel / Een heemkamer, wat doen we ermee? - A. Rooderkerken / Gemerts dialect - W.J.Vos / Streeknieuws - Ad Otten

 

53

Het eerste nummer    redactie

van de voorzitter         Chr. Van Schijndel

Vriendelijk verzoek om betaling van de contributie   Jan van Rooij

Jaarvergadering van de heemkundekring De Kommanderij Gemert          M.Pennings en J van Rooij

Van de boekenplank  

Gemerts dialect en Gemertse volksverhalen           W.J.Vos

Hekserèej in Gêmert  A. van de Laar-Maas

Twee grafzerken van Erp naar het kasteel van Gemert       M.H.J.Pennings

Gaf Diederik de helft van de tienden aan de Duitse Orde   

Martinus van Lijssel, een zouaaf uit Gemert afkomstig        M.H.J.Pennings

Weersvoorspellingen voor de boer in vroeger tijden            M.H.J.Pennings

Emancipatie van Diederik van Gemert in 1385        Ad Otten

Gemerts schutslied ter ere van Sint Joris     M.H.J.Pennings

Uit de Kerkklokken van pastoor Poell            M.H.J.Pennings

 

54

Deze keer       redactie

van de voorzitter         Chr. Van Schijndel

Cursus oud schrift    

Minstens 9 aanzienlijke heren Diederik van Gemert Ad Otten

De molen in de Deel, de Zaanse achtkanter M.H.J.Pennings

weersvoorspelling van vroeger         

Gemerts dialect          W.J.Vos

Gemertse spookverhalen      W.J.Vos

Nieuwe boeken over molens

Gemertse indrukken van Teilhard de Chardin in 1910         Van der Wijst

Ledenvergadering van woensdag 10 april 1974       M.H.J.Pennings

 

55

Marinus de Wit           redactie

van de voorzitter         Chr. Van Schijndel

Weersvoorspelling van vroeger tijd  

De Mortel        M.H.J.Pennings

Een Bossche familie Van Gemert van 1300-1450   Ad Otten

Verslag van het werkkamp van Brabants Heem      Arnout Rooderkerken

Ledenvergadering van dinsdag 21 mei 1974            M.H.J.Pennings

De Stootershut of de Steutershut op z'n Gêêmmers           M.H.J.Pennings

 

56

Sommige mensen…  redactie

van de voorzitter         Chr. Van Schijndel

Mededelingen

Wouter Jansen, bakker en winkelier te Gemert anno 1863 M.A. van der Wijst

Enige aantekeningen betreffende Wouter Jansen    M.H.J.Pennings

Een heksenjager van den ouden huyse en stamme van Gemert    Ad Otten

De heren van de Kieboom in de 14de en 15de eeuw          Ad Otten

Grafschriften in de Sint Janskerk te Gemert M.H.J.Pennings

Gemerts dialect          W.J.Vos

De Stootershut           M.H.J.Pennings

Peter Antonius Sutorius (1804-1886)            Ad Otten

Binderseind en Lindereind niet hetzelfde      Ad Otten

Ordonnantie, gepubliceerd te Gemert op 23 februari 1609  M.H.J. Pennings

Uit een akte van scheiding en deling van 26 juli 1796          transcriptie

Tentoonstelling van oude foto's in het bejaardenhuis           M.H.J.Pennings

Inwoners van Gemert met 9 kruisjes of meer per 28 nov 1974      

 

57

Het eerste nummer    redactie

Van de voorzitter        Chr. Van Schijndel

Contributie voor het jaar 1975          

Jaarverslag van de heemkundekring De Kommanderij Gemert over het jaar 1974          

Sprokkelen     

Het Huukske, een andere beroemde buurt   P. Dr. Ed. Loffeld

De steen van Gemert M.H.J.P.

 

58

1975:Monumentenjaar           Redactie.

975 monumentenjaar A. Rooderkerken.

Verbeteringen in het artikel van Pater Loffeld "Het Huuske" in Gemerts Heem nr.57        

Sprokkelingen. A. van Sasse-van Ysselt, Voorname Huizen in den Bosch. Uit "De Streek"        

Verslag van de ledenvergadering van 10 december 1974  

Gebied tussen Boekent en Milschot:bakermat van de Duitse Orde in Gemert?     Ad Otten.

Weerspreuken          

Jaarvergadering van de heemkundekring op woensdag 19 februari 1975  M.H.J. Pennings.

Sprokkelingen. Idem als hierboven   

dr. Jozef Weyns, volkshuisraad in Vlaanderen         M.A. van derWijst.

Het huukske (2)          P.Dr.Ed. Loffeld.

Biohistorisch Instituut der R.U. Utrecht, Nieuwe Gracht 187. Ligt er naast elke molen wel een zandhoop?            Drs.G.C.M. Egelie.

Verslag van de lezing van de heer Egelie op de ledenvergadering van 27 mei 1975         M.H.J. Pennings.

 

59

Monumentenjaar        redactie

Van de voorzitter        Chr van Schijndel

Vervolgcursus oud schrift      A Rooderkerken

Transport van de hoeve Strijbos in 1552      M.A. van der Wijst

Ledenvergadering van dinsdag 6 mei 1975  M.H.J. Pennings

Mr Paulus de la Court, staatsman en ook boerenapostel van formaat       Ad Otten.

De Rips, Een tweearmige beek of twee ongelijknamige beken?     P.Dr.Ed. Loffeld.

Gemert een monument rijker M.H.J.Pennings

Verslag van het 127ste werkkamp van Brabants Heem      Noud Rooderkerken, Wim Vos

Gemerts Dialect         W. Vos

 

60

Hiermede persenteren wij      De redactie

Van de voorzitter        Chr van Schijndel

Het begijnhof aan de Broekstraat      Ad Otten.

Gemerts Dialect         W. Vos

Ledenvergadering heemkundekring op 25 oktober 1975     A. Rooderkerken.

Paters Assumptionisten in en over Gemert  M.H.J.Pennings

Vergadering van onze kring op 27 november 1975  A. Rooderkerken.

Gruwelijke moord te Gemert  M.H.J.Pennings

 

61

Gemertse Woordenlijst, themanummer       M.A. van der Wijst

 

62

In ons lentenummer van 1976           De redactie

Van de voorzitter        Chr van Schijndel

Uit het jaarverslag van de heemkundekring De Kommanderij Gemert over het jaar 1975 A. Rooderkerken.

Het Gemerts ketierke van prinses Beatrix    Ad Otten.

Pardon voor Gildenbroeder in 1715   Ad Otten.

Bespreking van DE Gemertse Woordenlijst door M.A. van der Wijst         W.J.Vos

De vragenlijsten voor het Brabants woordenboek    W.J.Vos

Gemerts dialect          W.J.Vos

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 3-2-76           A. Rooderkerken.

Het weeshuis op den Heuvel Ad Otten.

Sprokkelingen De Streek

Uit het gemeentearchief van Gemert; Ordonnantie van 7 mei 1787           transcriptie

Aanstelling van Jan Roefs als schepen van Gemert            transcriptie

Onderhoud brandspuiten en brandpreventie in Gemert       M.H.J.Pennings

 

63

"Srooponder"  Chr. van Schijndel.

Wie kent de juiste tekst?        Redactie.

Reconstructie hoek Nieuwstraat-Ruisschenbergstraat rond 1700  Ad Otten.

Ontwerp huurcontract tussen de Jezuieten en Assumptionisten, betreffende het kasteel van Gemert, 20 april 1900            Pater Ed.Henry en pater J.Maubon.

aanvulling op bovenstaand artikel      Ed. Henry. S.J.,

"De Wildeman" aan de markt            Ad Otten.

Eigenheemer:mond- en klauwzeer   Chr. van Schijndel.

Hoe Oost-Brabant ontstond   M.A. van Helvert, Berlicum.

Bij de tekening van de omslag.         

 

64

Afscheid.         Van de voorzitter, Chr. van Schijndel.

Uit het kerkarchief van Gemert (aantek. van Henr. Strijbos)            M.H.J. Pennings.

Reconstructie Schoolstraat rond 1700         Ad Otten.

Enige gegevens over de Gemertse orgelbouwer Mathijs Verhofstad          Pieter Verhofstad.

Boeken en tijdschriften in het bezit van de heemkundekring "De Kommanderij Gemert".

 

65

mededelingen:Oranje Nassau voor J. van den Broek;Gemert krijgt een gemeentearchivaris       Redactie,

't Krois (vertaling:Van der Wijst)        Nic Bout.

Historische benadering van de Gemertse molens. Inleiding            Peter van den Elsen, Esdonk.

Van een Jan van Gemert uit 1300     Ad Otten.

Weersvoorspellingen voor de boer  

Geboortehuis van Macropedius         Ad Otten.

Een terechtstelling in 1686    M.J.H. Pennings.

Een feestlied uit het jaar 1898 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deNazarethschool te Gemert, ingezonden door mevr. Jonkers van de Heuvelse pad.      

 

66

Van de voorzitter        Martien van den Boom

Mijn beraad     Martien van den Boom

Jaarverslag over 1976           A Rooderkerken

Financieel overzicht over 1976          J. van Rooij

Molenaars (mulders) te Gemert        Peter van den Elsen

Een moord in Hoensbroek en een vals Gemerts paspoort  M. A. van der Wijst

De landweer van Gemert thans De Landmeerse Loop       Ad Otten.

Verslag van de algemene ledenvergadering 15-4-1977       Henk Giebels

Een bijzondere tentoonstelling in Den Bosch           M. Pennings

Bevolkingsgroei van Gemert sedert 1800     Ad Otten.

Waarschuwing van de landcommandeur Reischach van 28 april 1786 aan de regenten van Gemert     M. Pennings

 

67

Van de voorzitter        Martien van den Boom

Restauratie Gemertse St Janskerk voltooid M. Pennings

De kapel van St Tunnis in De Deel   Ad Otten.

Stamboom Strijbos van voor 1600    Peter van den Elsen

De geschiedenis van een straatnaam: De Vloojeneengt     Ad Otten.

Het Brabants woordenboek   W. Vos

Pachters van de Gemertse molens tussen 1700 en 1800  M. Pennings

 

68

Van de voorzitter        Martien van den Boom

Uit de kerkklokken van pastoor Poell

Het oudevrouwenhuiske aan het Hoekje       Ad Otten.

Van den tram  Peter Lathouwers

De plaatsnaam Handel in het verleden         Ad Otten.

Genealogie Strijbosch            J. Strijbosch

De brouwerij in De Deel         Peter van den Elsen

Bert van Gemert vertelt (1)    Bert van Gemert

 

1978-1

Het wapen der Heren van Gemert     Ad Otten.

Martinus v d Elsen 1822-1866, missionaris in Ned Indië      Peter van den Elsen

Bert van Gemert vertelt (2)    Bert van Gemert

Den dubbele lievenheer         Ad Otten.

De kapel van St Antonius abt in De Mortel    Peter van den Elsen

 

1978-2

Gemerts dialect          Wim Vos

Het kruisslepen: passiespelen Gemert         Ad Otten.

Een brief van Macropedius    Henk Giebels

Gerlacus van den Elsen geboortedag herdenking    Peter van den Elsen

Bert van Gemert vertelt (3)    Bert van Gemert

Vragen m.b.t. de vestiging van de Duitse Orde in Gemert   Ad Otten.

Kapittelstokjes: Het keske van St Michiel; Het kruis van Den Dubbeldenweg; Het gemeentewapen van Gemert            Marinus de Wit; M.v.d.Kam-Iven; red.

 

1978-3

Het keske in de Pandelaar     Peter van den Elsen

Gemerts dialect          Wim Vos

Stamboom Strijbosch            J. Strijbosch

Bert van Gemert vertelt (4)    Bert van Gemert

D'aaw pastorie           Peter van den Elsen

Cortenbach timmerde te Gemert      Ad Otten.

Vlasbewerking in vroeger tijd A.v.d.Wijst-v.d.Berk

Kapittelstokjes: Gemeentevlag van Gemert; Zoeaven         redactie

 

1978-4

Katoenfabriek in het kasteel   Ad Otten.

Dragers van de naam Van Gemert   Martien van der Wijst

Bert van Gemert vertelt (5)    Bert van Gemert

Laurentius Torrentinus, boekdrukker en uitgever van de hertog van Toscane       Ad Otten.

Het Gemerts Volkslied: Van wôr ik bén?       Wim Vos

Boekbesprekingen: recensies Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert deel 2 en 3      M. vd Wijst; J. v. Lankveld

Kapittelstokjes: Martinus van den Elsen; Het oude-vrouwenhuiske Peter van den Elsen; M.v.d.Kam-Iven

 

1979-1

Afscheid Pater Pennings       Martien van den Boom

Bert van Gemert vertelt (6)    Bert van Gemert (+).

De hoeve Hazeldonk, eigenaars van 1326 tot heden           Ad Otten.

Het huis van de H. Geest afgebrand Peter van den Elsen

De secretarie in "De Keulse Kar"      Peter van den Elsen

Het liedje van het pumpke      Ad Otten.

De eerste Gemertse Courant in 1792           Henk Giebels

Rouw in Gemert in 1792        Sjef Lucassen

Boekbesprekingen: Mensen in de Peel; Memoires dún écureuil     Ad Otten, M. vd Drift

Kapittelstokjes: Zoeaven 2; Swinkles' bierbrouwerij Het Anker; Gemert op z'n Frans        Theo Snoeks; Jo vd Biggelaar; redactie

 

1979-2

Bert van Gemert vertelt (7)    Bert van Gemert (+).

Het doofstommeninstituut van Gemert 1828-1840   Ad Otten.

Tis Krimmeneel (moord op Cox)       Peter v.d. Elsen.

Wat ik nog weet van de oude hoeve Hazeldonk       Marinus de Wit.

Genealogie van de molenaarsfamilie Kivits  Peter v.d. Elsen.

De huidige Duitse Orde         Dr.Ed. Loffeld.

Kapittelstokjes:Rouw in Gemert; De Gemertse Courant van 1883; De Gemertse Courant (2); De bouw van de kerk in Mortel 1902-1904    J.J. Ville; redactie

 

1979-3

Prentje van Handel uit 1885   Jo Otten-v. Zeeland.

Het "hooghuis" van Diederik van Gemert      Ad Otten.

De Vrije Neutrale Grondheerlijkheid Gemert. Stad ? Stadsrechten ? Historische Stadskern ?     L.C.J.M. Rouppe v.d. Voort.

Boedelbeschrijving voor tweehonderd jaar   J.P.M. Strijbosch.

Ontstaan en groei van Gemert-dorp Ad Otten.

Van de Severusgezelschappen.       Bert van Gemert (overl.).

 

1979-4

Schouten en Burgemeesters van Gemert (1391-1979)       Ad Otten en Peter v.d. Elsen

Tis Krimeneel (2) – Gemert, vrijplaats voor misdadigers     Peter v.d. Elsen.

Een Gemerts Kerstverhaal    Leo Renee.

Globale schets van Gemerts prehistorie      Jan Timmers.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Een Romeinse weg over de Peelhorst ??    Drs. H.J.M. Thiadens.

Vliegveld "de Rips" in Gemert            Ad Otten.

 

1980-1

Van den dokter           Leo Renee.

Oudste vermelding St. Antonius-kapel in Mortel       Ad Otten.

Tis Krimmeneel (3) – Beth Kets en dominee Pannekoek    Peter van den Elsen.

De Gemertse Peel van 1434 tot 1871           Ad Otten.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Raadsleden van Gemert van 1851-1941      Ad Otten.

Vliegveld "de Rips" (2).          Toon Graat.

 

1980-2

Speening voor de Paus         Leo Renee.

Brieven van pastoor Ecrevisse, 1. Familie omstandigheden           Peter van den Elsen.

Gemertse ing-namen Ad Otten.

Tis Krimmeneel (4), Broeder Martinus werd de pijn te machtig;Greetje van Maanen        Peter van den Elsen.

Opmerkingen over Gemerts prehistorie       Jan Timmers.

Een nieuwe poort voor de Latijnse school    M.H.J. Pennings.

Boekbespreking         Martien van de Wijst.

Goederen van de Duitse Orde, 1. De allodiale goederen     Peter van den Elsen.

Gemerts dialect.         Wim Vos.

 

1980-3

Het doofstommeninstituut van Gemert (2)    Ad Otten.

Verzet ontstaan uit "De Nederlandsche Unie"          Francien Slits-Swinkels.

Over het verzet in Gemert     Walter Verhees.

Dokter Jan Kuijper      Dr. Alph. Verbeek.

Goederen van de Duitse Orde (2)     Peter van den Elsen.

Naam ligging en ouderdom van Gemert       Drs. H.J.M. Thiadens.

Gij sult niet beswangeren      Peter van den Elsen.

Boekbesprekingen:Busselke nr.4:Lager Onderwijs in Handel 1722-1980 en Busselke nr.5:Mis met drie Heren, Thomas, Jan en Servaas Verhofstadt.        

 

1980-4

Het uithangbord van St. Joris Ad Otten.

Gemert in 1904          Kathleen Harkx-v.d. Akker.

De Rips en de Beek   Ad Otten.

Goederen van de Duitse Orde (3)     Peter van den Elsen.

Kapittelstokjes:Speding is Spedonk  Ad Otten

Boekbesprekingen:M. v.d. Wijst e.a.. Beknopte geschiedenis van Gemert, 1980 L. Rouppe van der Voort

 

1981-1

Gemertsche burenplicht        Lambert Poell (overl.).

Gemerts dialect          Wim van Dijk en Wim Vos.

Opgraving bij de Latijnse School       Jan Timmers.

Gimmertse koffie ofwel Gemerts' cichorei-fabrieken           Giell van Hooff.

De vlucht naar Egypte           Ine Jonkers.

Ghere Beke, de Rips en de Knollenbijter      H.J.M. Thiadens.

De veldnaam Eusel in Gemert.         H.J.M. Thiadens.

 

1981-2

Uniek tekeningetje in de kerk Henk Giebels.

August Sassen tekende Gemerts' kasteel    Peter Lathouwers.

Opgraving bij de Latijnse school 2 – pijpekoppen en pijpestelen     Jan Timmers en Jan Groenewolt.

Rel rond oprichting socialistische bond in 1931 ofwel:Kwestie van ziel en zaligheid         Ad Otten.

De Fekkegang en de Heilige Familie Cor Otten.

Het toponiem "In het Dorp"    Ad Otten.

Boekbesprekingen.   

 

1981-3

Hoed af voor de kommandeur           Ad Otten.

Het tabaksbewerkersgilde St. Jan te Gemert           Ad Otten.

Uniek tekeningetje in de kerk (2)        Rian v. Eenbergen-de Bok, Jo v. Schalen, Dr.Ed. Loffeld, Joke v.d. Aa-Geerts.

Evacuatie uit de Peel in mei 1940     Sjang Hoeymakers.

Kapittelstokjes: Vondst op den Hubert in 1905; Drukkerij der Doofstommen te Gemert; Den Engelenburcht     

Boekbespreking:Esdonk, geschiedenis van een kapelgehucht.     

 

1981-4

De Gemertse weeflade          Ad Otten.

Verwoesting van (een) Gemerts kasteel in het begin van de Gelderse oorlogen   Wiro van Heugten.

Goederen van de Duitse Orde (4)     Peter van den Elsen.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Het Mariakeske op Huize Padua       Peter Lathouwers.

Kapittelstokjes:De marot of zotskolf; Havelt of Haendel ?; Vanuit Eindhoven in Gemert tabak gaan kopen         Ad Otten; Peter Lathouwers

Boekbespreking:Giel van Hooff, Johan Theodor Prinzen (1784-1864) en de Gemertse textielnijverheid, Busselke nr.7, 1981.      Ton Thelen

 

1982-1

De opgraving bij de Latijnse school (3) – middeleeuws aardewerk Jan Timmers.

Gemerts's scheepvaartbelangen      Ad Otten.

Handelse bedevaartvaantjes Peter Lathouwers.

Bezweringen  N.N.

De veldwachter en de stroper           Leo Renee.

Kapittelstokjes:Marot of zotskolf (2); Diederik van Gemert, schout van Maaseik in 1408; O.L.V. van Altijddurende Bijstand en O.L.V. van Goede Raad C.W.Ouweleen; Ad Otten; Jo van den Biggelaar

 

1982-2

Plunderingen in de tachtigjarige oorlog         Wiro van Heugten.

18e eeuwse bedevaartprentjes van Handel  Frans van der Aa.

Opgraving bij de Latijnse school (4) – een schoen en andere bijzondere vondsten          Jan Timmers.

Valkerij in Gemert       Ad Otten.

Goederen van de Duitse Orde (5)     Peter van den Elsen.

Commandeur vergeleken met boer – een misdrijf tegen de etiquette in 1578        Ad Otten.

Veenbultenaktiviteit in Gemert           Huub Thiadens.

Kapittelstokjes:Herkomst toponiem "De Drie Ossen"; Het wapen van Elsendorp  Ad Otten

 

1982-3

Tis krimmeneel (5) èèremoej troef    Peter van den Elsen.

Gemertenaren in Franse dienst        Ad Otten.

De lotgevallen van een Gemertse generaal  Ad Otten.

Goederen van de pastorie     Peter van den Elsen.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Gemert in de pruikentijd         Ad Otten.

Kapittelstokjes:De Amerikanen komen ;Orgel van Mathijs Verhofstadt in Edam gerestaureerd;Rooms Katholieke grond  

 

1982-4

Niet Dribbelhei maar Dribbelei           Ad Otten.

Tis Krimmeneel (6) – twee jaar tuchthuis voor Maria van Berlo      Peter van den Elsen.

Legende van de Hazeldonk   Jan Timmers.

Goederen van de Duitse Orde (6)     Peter van den Elsen.

Gemerts Dialect – woordenlijst van Jan v. Berlo      Wim Vos.

Heksenjager mr. Gerard Fabri van Gemert  Ad Otten.

IJzeren jubilaris in Duitse Orde         Ed Loffeld.

Kapittelstokjes:Nog een inslagdeuntje van 'ne Gimmerse wever;Niks veranderd!!            redactie

 

1983-1

Over twee tuitpotten en een afvalkuil Jan Timmers.

Het St. Annakeske      Ad Otten.

Verspreiding illegale blaadjes in Gemert       Gerard Wonders.

Gemertse emigranten naar N.-Amerika (1848-1876)           Ad Otten.

De Gemertse Ruzie   J.J.M. Sicking.

Geschiedenis van horen zeggen:Zin en Onzin! (Een commentaar op de Gemertse Ruzie door J. Sicking)       Ad Otten.

Aan den Internuntius der Pausen      Pieter Bijvoet, overl. e.a.:

Kapittelstokjes:(Zomaar hapsnap).  

 

1983-2

De keskesdijk van Gemert naar Handel        Peter Lathouwers.

De chocoladefabriek van Doctor Douve       Ad Otten.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Aanzet geschiedenis Postkantoor Gemert   Ad Otten.

Paleolitische vondsten in Gemert      Jan Timmers.

De Franse nationale in Gemert in 1793        Peter van den Elsen.

Kapittelstokjes: Kinderarbeid in Gemertse fabrieken in 1911 en 1914; Droeg Johan Theodor Prinzen een Jacobijnenmuts?; Veel onzin in Peter Vinks "Boek van Gemert"     Ad Otten

 

1983-3

Van Windboom naarWijnboom en terug       Ad Otten.

Spinnerij Bekker (1816-1841)            Giel van Hooff.

Mesolitische vondsten in Gemert      Jan Timmers.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Een Gemerts hemd goed voor tien keizerinnen       A Spoorenberg, overl.

Kapittelstokjes:Vijftien fietsen in Gemert in 1895; Doofstommenonderwijs begon op Latijnse school (door Giel van Hooff);Vredestocht in Gemert (door Ad Otten)         W.J.Vos sr; Giel van Hooff; Ad Otten

 

1983-4

Toponiemen als Ter Ynde en Yndhove         Jan Timmers.

Spinnerij Bekker (2) – voorbeeld van voor-industriële plattelandsnijverheid            Giel van Hooff.

Vraagtekens bij verklaring lodder en lodderdijk         Ad Otten.

Hagemunten van de Duitse Orde      Jan Lodewijk.

Valentij Klotz of Josua de Grave?      Ad Otten.

Kapittelstokjes: Kijken naar de os van Bluijssen voor de armen van Gemert; Het toponiem Milschot; Gemert-markt: Voor muzikanten en liedjeszangers verboden!        Ad Otten

 

1984-1

Neolithische vondsten uit Gemert     Jan Timmers.

Lorifas:Gemerts Weversgezelschap uit 1847          Ad Otten.

Wat er van boven kwam in 1940-1945         Sjang Hoeymakers.

Gemerts dialekt          Wim Vos.

Nóg een 18de eeuws bedevaartsprentje van Handel.          Frans van der Aa.

 

1984-2

Een analyse van Gemerts straatnamenbestand en…een portret van Peerke Slits           Ad Otten.

Drie prenten uit 1675;Stuw in kasteel-Rips   Ad Otten.

Rooms-katholieke kledingadviezen uit 1933 N.N.

Tis krimmeneel (7) – Gestraft "metten stroppe ofte sweerde" in de 16de eeuw    Peter van den Elsen.

Kapittelstokje: op- en aanmerkingen bij het verschijnen van "Gemert in Beeld" nr.1          Hein van Gemert

 

1984-3

Tis Krimmeneel 8 – Laurens van den Boom, "de schrik van Gemert"       Peter van den Elsen.

Onderhoud van het "hekken" aan de Schenkstraat  Jan Timmers.

Liederen van Gemert 1          Redactie.

De Moeder van het kasteel en haar huishouden      Ad Otten.

Verenigingen uit de tijd van het rijke roomse leven 1 – De Jonge Wacht    Dien Scheepers- van Kessel.

Kapittelstokjes:Suikerbonen voor vegen van grenskuilen in de Peel; Nog meer paleolithicum; Gemerts' fotografen uit 1880 waren meester-ververs            Peter van den Elsen; Jan Timmers; Ad Otten

 

1984-4

IJveren voor spoorweg Nijmegen-Gemert-Helmond in 1875          Ad Otten.

Over Janus van Eupen, bouwer in de Peel   Sjang Hoeymakers.

Tweehonderdvijftig jaar Blauwe kei? Jan Timmers.

Rogge-omgang voor de kapelaan     N.N.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Kapittelstokjes:Oprichting Gemertse voetbalvereniging in 1910;Weet men alleen in Gemert nog wie Sinterklaas' kapoentje is? 

 

1985-1

Introduktie van wagenmolen in 1533 Ad Otten.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Nog een Gedachtenis aan Handel     Peter Lathouwers.

Grondwerkers:Vergeten groep Peelpioniers Sjang Hoeymakers.

Uit het rijke roomse leven – 2;Voorgeschiedenis en oprichting Genootschap der Kindsheid in Gemert   Dien Scheepers- Van Kessel.

Tis Krimmeneel 9;Hoe Jan-de-Willem van Gerwen zijn hoofd verloor        Peter van den Elsen.

Kapittelstokjes:Werkverschaffing in 1845;Titelpagina:Zeefdruk Paul Verhees;Hortus Medicamentorum Ghemertanus.           

 

1985-2

Tis Krimmeneel (10) – Een nieuwe galg op Milschot in 1764          Peter van den Elsen.

De Stroom op Paashoef        Ad Otten.

Watermolen en Beverdijk – Achtergronden van een nieuwe en een oude straatnaam      Ad Otten.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Kapittelstokjes:Ouderdom schutsgilden en hun altaren; Oudheidkundige vondsten uit Handel    Ad Otten; Jan Timmers

 

1985-3

Gemerts dialect          Wim Vos.

Woningbouw in de periode van de wederopbouw 1945-1950         N.N.

Benoeming kerk- en heilige Geestmeesters Ad Otten.

Uit het rijke roomse leven – 3;De Kindsheid in Gemert dl.2 Dien Scheepers-Kessel.

Tis Krimmeneel (11) – Van een verradelijke moord op Boekent     Peter van den Elsen.

Grote brand in 1912;suvventich mènse laogen op straot.    N.N.

 

1985-4

Bij het honderdste nummer   Redactie.

Het Hooghuis op den Hubert  Jan Timmers.

Een geval van taalverandering. De overgang van korte stijgende diftongen naar korte klinkers in het dialect van Gemert;1886-1986     Piet Vos.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Het ontstaan van het dovenonderwijs te Gemert/St. Michielsgestel 1828-1850.    Anita van Rooy en Elly Leyen.

 

1986-1

Een unieke weefbladbindmachine uit 1714 en de weefrietmakers te Gemert        Ad Otten.

De Wijst          Jan Timmers.

Besmettelijke ziekten in Gemert-dl. 2           Willy Ivits.

Kapittelstokje:techn. school Doregraaf te Gemert genoemd naar oud toponiem   Ad Otten

 

1986-2

Groentedrogerijen voor export naar Duitsland…in '14/'18    Ad Otten.

Laurens de Keizer en het college van de Duitse Orde te Leuven   Ad Otten.

Kanariefokvereniging Het Geduld.     Floris van Einatten.

Gemerts Dialect        Wim Vos.

De gemeente en de gezondheidszorg….1945-1950           N.N.

Boekbespreking:Een nieuw busselke! Geschied. van onstaan en groei van de protestantse gemeente Gemert en Boekel (1936-1986).  

 

1986-3

            jaargang 28, 1986/3

Het kasteel en haar (bouw-)orde       Bas Aarts.

De ridderslag bij de Duitse Orde.      Jan Timmers.

 

1986-4

Onderwijsvoorzieningen in de periode van de wederopbouw 1945-1950   N.N.

Van een testimonium fidelissimum en 243 zielemissen bij het overlijden van Van Loë     Noud Rooderkerken.

Van Gemert naar Helmond:Een weg uit vergetelheid          Ad Otten.

Gemerts dialect          Wim Vos.

De academische opleiding van een zestiende eeuwse schout       Ad Otten.

Kapittelstokjes:Mî de Komwèch nô de kérkhòf; Tenminste 6 generaties Grassens weefrietmaker?;Vestiging en vertrek van de Marechausseekazerne te Gemert, 1849-1924         Wim Vos; Ad Otten

 

1987-1

De drie gebroeders Gautius  Ad Otten.

De Belgische Opstand en de eerste Marinus in Brabant     Ad Marinus.

In Memoriam:pastoor Poell 1872-1937         Ton Thelen.

Spinnerij Bekker begon in kasteel     Sjaak de Waal.

Jan van Gemert, vader van moderne kunst in Gemert        Redactie.

 

1987-2

Tis krimineel (12a):Paardendieven    Peter van den Elsen.

De eerste stamvaders uit de Gemertse familie Verhofstad Frans Verhofstad.

De eerste huishoudscholen in Gemert         Peter van den Elsen.

Henricus van Laar, bouwpastoor van Bakel, 1732-1776      Pater J.J. Koekkoek.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Wie kent wie (1)         Dien Scheepers.

Genealogie de Jegher in Gemert       Willy Ivits.

 

1987-3

Genealogie de Jegher in Gemert, vervolg     Willy Ivits.

Tis krimmineel (13):overspel Peter van den Elsen.

Herinneringen aan de Latijnse school 1947-1953    Martien van derWijst.

Wie-kent-wie (2)         Dien Scheepers.

Een nieuw gebouw op de Hazeldonk in 1446.          Jan Timmers.

Kapittel stokjes:Kapitein bewonderde Gemertse kerk in 1833;Drieka Geerts.       

 

1987-4

Integratie van de Indische Nederlanders in Gemert  Karel Cornelissen.

Gemertse kwezels uit de hoek!         Peter van den Elsen.

 

1988-1

Een gesprek met Johan Klaassen    Babette Welter.

Een gevangene bevrijd          Wiro van Heugten.

Naamlijst van Gemertse. kwezels     Peter van den Elsen.

Verdiensten van thuiswevers in 1982           Ad Otten.

Wie kent wie - 3         Dien Scheepers.

Vanaf 1907 telefoon in Gemert          Ad Otten.

 

1988-2

Historisch- geografisch overzicht van Gemert         Jan Timmers.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Dodenherdenking in Gemert  Ad Otten.

Kapittelstokjes:curieuze namen uit Gemerts oudste begraafboek  Willy Ivits.

Wie kent wie – 4         Dien Scheepers-Kessel

 

1988-3

Evie en Evieveld:gewas en straatnaam        Ad Otten.

Boekent:straatnaam en gewas         Ad Otten.

Kevelaers Heimatlied sloeg in Gemert aan   J.J. Koekkoek.

Gemeente en Onderwijsvoorziening in de periode van de wederopbouw 1945-1950        N.N.

Kapittelstokjes:Jo de Fost en Piet Verhagen:Vergeten oorlogsslachtoffers?; Vooroorlogse Nederwiet-rokers            Antoon van den Elsen; Ad Otten

 

1988-4

Feestcantate Latijnse school:onbekend werk Mengelberg uit 1887            Ad Otten.

Koorbisschop en Koorzang   Ad Otten.

Klokkengieters in Gemert;:wie, hoe en wanneer?    L.C.J.M. Rouppe van der Voort.

Gemeentelijk industriebeleid in periode '45/'50         N.N.

Pjèrsbrunghèjlige of akkermunt         Har Brok.

Kapittelstokjes:Wie Kent Wie 5;aantekeningen bij het Gîmmers Liedje ;boekbespreking "die Goeie ouwe tijd" van Sj. Hoeymakers   Dien Scheepers-van Kessel; redactie

 

1989-3+4

Opgraving bij archiefkluis       Jan Timmers.

Landlopers op Bevert Wiro van Heugten.

De Keizer en de trendgevoeligheid van een herbergnaam  Ad Otten.

Cultureel leven en de dorpsverfraaiing in de periode van de wederopbouw           N.N.

Gemertse studentenvereniging te Leuven    Ad Otten.

Was Gemert een orgelbouwerscentrum?    Ad Otten.

Vrouwenorganisatie in Gemert          Ton Thelen.

Leesvoer uit 1910.      N.N.

 

1990-1+2

Nieuwe omslag van Patry Sips         Redactie.

Daniel de Brouwer     Gerrit Beex.

Uit het memorieboek van Henricus van Gemert       Ad Otten.

Genealogie van Gemert en genealogie Jegers in de 17e en 18e eeuw      Willy Ivits.

Martinus Verhoeven te Mortel            Pater Ignotus.

Inventaris van De Blauwe Kei            Sjang Hoeymakers.

Roddels over de landcommandeur en het strontvolk van Gemert  U. van Hoensbroek.

Een Gemertsche schets; Prins de Zager     Leo Renee.

Het gebeurde te Gemert omstreeks 1910    Redactie.

Wie kent wie   Dien Scheepers-van Kessel.

Verloren Handelse votiefschilderingen          Redactie.

Kapittelstokjes:Handelsmerk gebroeders Verbruggen 1910;Het gelind en de palllisade;Mislukte aanslag op de commandeur van Gemert     M.vd Wijst; Ad Otten

 

1990-3

Een onbekend graf in de Handelse kerk       Redactie.

Tot voor kort onbekende oorlogsslachtoffers           J.G. Koot.

Tis krimineel 14;Willemijn van Melis, een onnozele maagd P. v.d. Elsen.

Wie kent wie 8            D. Scheepers-v. Kessel.

Uurwerkmakers te Gemert    W. v. Heugten.

Gemert en de Duitse Orde    Ad Otten.

Relaas van een Bevert naar Handel. R. Gooskens.

 

1990-4

Een airstrip binnen de (huidige) bebouwde kom van Gemert          A. v.d. Elsen.

Uit het memorieboek van Henricus van Gemert, deel 2;oftewel:Hoe vang je een haas?   M. Verbruggen.

Ge-knip-t voor Gemert           L.C.J.M. Rouppe van der Voort.

Bezittingen van de Commanderij Gemert te Bakel. W. v. Heugten.

 

1991-1

Broek, naamgever aan land, boerderijen en families          

Commandeurs van Gemert  

Kapittelstokjes:antieke stoelkastjes uit het kasteel van Gemert      Nelly de Haas-v.d. Boer

Lierop;Van kinderkouw tot gestreepte gezondheid ,Martien van Sleeuwen, Stevensbeek.           

 

1991-2

Tis krimineel (12b). Paardendieven   Peter van den Elsen.

Hertog Hendrik van Brabant en de stichting van de Duitse ridderorde        Ad Otten.

Een kanaal van Gemert naar Breda?           Wim van der Heijden.

De molenaars van de Mosterdpot     Peter van de Elsen.

Relatie tussen herberg de Pelikaan en oude kerk?  Ad Otten.

Kapittelstokjes:tot voor kort onbekende oorlogsslachtoffers            Joop Koot

 

1991-3+4

Gemerts dialect          Wim Vos.

De Gemertse komaf van Marinus van der Lubbe     Peter van de Wijngaard.

Geen 'Vader Arnt' in het middeleeuwse Handel        Ad Otten.

Gedichten in het Gîmmers     Lidia.

Een ontboezeming     Sjang Hoeymakers.

De oude wegen door de Peel            Sjang Hoeymakers.

Kapittelstokjes:Nog meer Gemertse orgelbouwers; Liedje "Het Gemerts Troepke"          redactie; Martien van der Wijst

 

1992-1

Beeld en Ver-beeld-ing          Ton Thelen.

Commandeur van Luik, biografie van Willem Cox (1690-1753)      Ad Otten.

Oude wegen door de Peel 2 en "bedenkingen" over de vogelstand            Sjang Hoeymakers.

Oude wegen door de peel 3  Cor Peters.

Componist Matthias van den Elsen (1870-1957)     Antoon van den Elsen.

Analyse van de werken van Mathias van den Elsen P. Jos. Destombes.

 

1992-2

Gemerts dialect          Wim Vos.

De goede moordenaar naar Handel?            Peter Lathouwers.

Gemert in de Helmondse protocollen           Simon vanWetten.

Het H. Hartbeeld van Custers            Ad Otten.

Pelikaandoosje in de 15e-eeuwse Maria van het Stereind   Joke Otten-van Zeeland.

De Poort te Gemert    Ad Otten.

Kapittelstokjes:weegschaal voor zieken in de kapel van Handel?  

 

1992-3

Kroniek Hanzebank – Gemert (1916-1923)  Ad Otten.

Op Bevert in Handel, Helpers weg…Eerste ronde!  Peter van de Wijngaard.

Handelse kapelhoeven           Peter Lathouwers.

Proefschrift over orgelbouw   Martien Verbruggen.

"Mortel ons dorp", boekbespreking    Ton Thelen.

 

1992-4

Het naspel van Beth Kets      Peter van den Elsen.

Gemert in de Helmondse protocollen II         Simon vanWetten.

Oprichting gasfabriek in 1866            Lilianne Buckens.

Bracht Jean-Philipine van Erp de naam van Berlo naar Gemert?   Bertus van Berlo.

Wat ik niet ken en van den Elsen wel          Martien van derWijst.

 

1993-1

Het werk van Martien Hendriks:Ruimtelijke verbeelding       Ton Thelen.

De Esdonkse spijkerkapel, over Sara, zigeuners en de gloeiende spijker  Peter van den Elsen.

Vergelijking van dialectlijsten uit 1885 en 1975 (2); Wat ik wel ken en Van derWijst niet   Piet Vos.

Grafheuvel op de Molenakker?         Ad Otten.

Vier Eeuwen Gemertse Van Berlo's  Peter van den Elsen.

Moestuinen of zandwinning onder de Kommandeur?          Jan Timmers.

Kapittelstokjes:Siamozen uit Gemert;komt "Van Berlo" van Berloz of van Baerlo, Weven voor Eindhovense fabrikanten     

 

1993-2

Processiepark Handel, een stichtelijke beeldentuin Peter Lathouwers.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Lijfeigenen van de Duitse Orde         Ad Otten.

Inventaris Handelse kapel in 1718     Peter van den Elsen

Genealogie Van den Broek    Peter van den Elsen.

Kapittelstokjes:siamozen uit Gemert (2); Mortel is De Mortel;Den Elding is D'Elding;navolgers van Rutger van Gemert          

 

1993-3

Gemerts dialect          Wim Vos.

Genealogie Van den Broek- deel II    Peter van den Elsen.

Kerkschatten  Ton Thelen.

Gemeentegids uit 1793          (Red.).

kapittelstokjes:Over de luxe en de pracht van het leven hier, Het postkantoor:een eeuw geleden aanbesteed, Veiling van armen en gebrekkigen   

 

1993-4

Genealogie Van den Broek-deel III     Peter van den Elsen.

Maria Scheidius vertelde het  Ad Otten.

Voer voor genealogen (15)    Ad Otten.

Tis krimineel;werd Hubert Adriaanszn. Coenen onthoofd?  Peter van den Elsen.

Kerkschatten (2), Maria met kind.     Ton Thelen.

Is het D'Eel of De Deel?        Ad Otten.

Kapittelstokjes:aanvulling genealogie Van den Broek, Anton Pieck tekende in Gemert    

 

1994-1

Grensconflict zonder limieten:"De strijd om de Snelle Loop"          Simon vanWetten.

Kerkschatten (3). Het genadebeeld van Handel       Ton Thelen.

Hyperdulie of de heyligen eer-dienst tot Maria de Moeder Godts     Peter Lathouwers.

De laatste van de Duitse Orde: J. Robijns, schoolleider en rentmeester   Ad Otten.

kapittelstokjes:aanvullingen en correcties op: Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote? (2)  Willy Ivits.

Het werk van Hermine van Rooy.      Ton Thelen.

 

1994-2

Kappetunie of kaffetunie        Ad Otten.

De weeskinderen van Gemert           Peter van den Elsen.

Gemert in de jaren 50 en 60 door: 'n Gemerts Amsterdammertje  Simon vanWetten.

Beëedigd in 1759:Eerste "Goede vrouw" van Gemert         Ad Otten.

De Handelse klokken Peter Lathouwers.

kapittelstokjes:Kanaalplannen van oudsher: Kanaal naar de Mortel; Marie van 't Schaap in 1931: Eerste vrouwelijke kandidaad voor de raad        

 

1994-3

"De Ruyter" en de "Volksvriend"        Ad Otten.

Gemerts dialect          Wim Vos.

Cultuurhistorische en archeologische waarde van oude akkers     Jan Timmers.

Vlaggenparade in oorlogstijd  Ad Otten.

Kapittelstokjes:Omtrent fietsen en boterprijzen in de Duitse Tijd; Wie kent ze nog?        

 

1994-4

François de Kesschietre van Havre  Peter van den Elsen.

De blijde inkomst van Sinterklaas    Ton Thelen.

Gemert bezet – Gemert bevrijd         Ad van den Oord.

kapittelstokjes: aanvullingen op "Gemert bezet-Gemert bevrijd"; Heer van Gemert           Anny van de Kimmenade-Beekmans; Ad Otten

 

1995-1

Ars Nova, Herman van Daal 

De Weense zusters te Handel          Peter Lathouwers.

Van tafelen en toffelen.          Simon van Wetten.

Gemerts dialect.         Wim Vos.

De piëta in de Mortelse kerk  Ton Thelen.

Kapittelstokjes: Middeleeuwse gedenkpenning van Gemert?; Wij kennen ze. Kent u ze ook nog?         

 

1995-2

Torrentinus en Arlenius.         Frans Slits.

Verwikkelingen rond de arrestatie Lambertus de Groot       Anny van de Kimmenade-Beekmans.

"Huis Bloemendaal" of "Oude Cluijs"            Peter Lathouwers.

Bijzondere geboorte in Gemert, 1778.          Willy Ivits.

Wij kennen ze. Kent u ze ook nog?   Redactie.

 

1995-3

Gîmmertse pètjes      Simon vanWetten.

Omgrachtingen in de middeleeuwen            Jan Timmers.

Hagelkruis met mijter Ad Otten.

Weet u 't nog? Kent u ze nog?         

 

1995-4

Kasteel Gemert: Een beknopte geschiedenis.         Ad Otten en Ton Thelen; themanummer

 

1996-1

Toos Vos - Maas        Ton Thelen.

Gemert in de Bakelse protocollen     Simon vanWetten.

Wie was de keizer in Keizersbos?    Ad Otten.

Josephus Antonius Coppens, Rector van Handel en geschiedschrijver     Peter Lathouwers.

De skòlke van Miej van Hasse           Riek Donkers-van den Akker:

Kapittelstokjes: De Wolfsbosch, de Keizersbosch, de Sleutelbosch ; Valt bôndag op de feestdag van Bonifatius?            Ad Otten

Kent u ze nog?          

 

1996-2

Gelimiteerde grensconflicten Simon vanWetten.

Onze Lieve Vrouwe van Gemert:Moeder Gods boven de kasteelpoort       Ad Otten.

Het "Hawtreeleke" en de "Brommus".           Martin van Sleeuwen.

Tis krimineel (16):Willem van Schijndel krijgt gratie Peter van den Elsen.

De boerderij van Nazareth.    Ad Otten.

Kent u ze nog?          

 

1996-3

Tis krimineel (17):Priester van den Elsen op vrijersvoeten  Peter van den Elsen.

Hoe Van Wettens in Gemert kwamen          Simon vanWetten.

Molendwang in Gemert?        Simon vanWetten.

Steekpenning voor HoMo in Den Haag.        Ad Otten.

 

1996-4

200 jaar Gemeente Gemert   themanummer

De groei van het ambtenarenapparaat         Anny van de Kimmenade-Beekmans:

De Gemertse burgemeesters           Simon vanWetten.

De stem des volks, 200 jaar Gimmertse politiek      Ad Otten.

Lijsten van burgemeesters, secretarissen, wethouders, raadsleden, politieke partijen     Peter Lathouwers.

 

1997-1

Historische relaties Gemert-Bakel    themanummer

Inleiding          

Van Bakel-Gemert tot Gemert-Bakel Ad Otten.

Langs de palen:oude grens is historisch monument           Jan Timmers.

Weg Gemert-Bakel, verhard in 1881 Anny van de Kimmenade-Beekmans.

Dialecten Gemert en Bakel vergeleken         Wim Vos.

Milheeze:Oude banden binden het best        Simon vanWetten.

Kapittelstokjes: gemeentewapen Gemert-Bakel; errata op lijsten Gemertse bestuurders; Bakelse raad in de put; Onbesproken relaties Gemert-Bakel Ad Otten; Peter Lathouwers; Jan Brouwers; redactie

 

1997-2

Mariëtte van Erp: Beelden van de natuur      Ton Thelen.

Het Gemertse schepenprotocol        Simon vanWetten.

Lief Vrouwke van Gemert opgegeten?          Hein van Dooren.

't Pètje nô de Deel      Riek Donkers-van den Acker.

Verdiende Loon op Zand        Simon van Wetten.

Kapittelstokjes: Grafsteen van burgemeester Buskens naar Gemert?; Over de landbouwclub "Ceres" uit 1875; Voorbij de "Landman" en…"Het Heerehuis"; Bemoeial uit Gemert in Belgie          Ad Otten

 

1997-3

Voorpootrechten dateren van 1511   Ad Otten.

Engelse les voor emigranten Rian de Bok.

Het Gemertse schepenprotocol-deel II         Simon vanWetten.

Kinderspèllekes          Jo van Bommel.

Kapittelstokjes: Elk jaar werd de paus door Gemert gedragen; Vergeet mij niet    Peter van de Wijngaard; Jan Timmers

 

1997-4

Gemertse boerderijen in soorten, ofwel:De mythe van de langgevelboerderij        Jan Timmers.

De Vraant in de Mortel           Ad Otten.

Kapittelstokjes:Recept voor zegelwas; Recept voor inkt     Johan Melssen; Ad Otten

 

1998-1

Käthe Ruyssenaars.  Ton Thelen.

De krîminele kinderen van Miet de Spier       Ad Otten.

Wapens voor de gemeente Gemert-Bakel   Jan Melssen.

Dorp De Rips genoemd naar grenspaal met Gemert.         Bernard Ploegmakers.

 

1998-2

Nazareth 150 jaar in Gemert Themanummer

Voorwoord      Egi Roijakkers

Van Kieboom tot Nazareth     Ad Otten

Algemene bouw- en kloostergeschiedenis   Ton Thelen

Reportage Viering Eeuwfeest 1848-1948     Fotobureau Het Zuiden

 

1998-3

Kloosterleven verandering    Anny van de Kimmenade-Beekmans

Bijlagen          

Echternach contra Gemert    Simon vanWetten.

Oude bebouwingspatronen in Gemert          Jan Timmers.

Wim Vos. Gemerts dialect    Wim Vos.

Militaire opleiding in Gemert  Peter van Wijngaard.

 

1998-4

Watermolen van Gemert opgespoord          Themanummer

De watermolen en zijn omgeving      Ad Otten.

Stille wateren, diepe gronden            Theo de Jong.

Aan de boorden van de Rips Simon vanWetten.

 

1999-1

Brandschattingen       Simon vanWetten.

Jan van Dijck's orgel in de Handelse kerk     Peter Lathouwers.

Gemerts dialect          Wim Vos en Riek Jonkers- van der Putten.

In uw pijp. Ster tabak. Rookgenot.    Simon vanWetten.

 

1999-2

'Oude mannen moeten ernstig zijn'  Frans van Hattem.

Zomeravond van Henny Barten en Frans van Hattem         Ton Thelen.

Gemerts dialect          Wim Vos en Riek Jonkers-van der Putten.

Dietse Orde synoniem voor Duitse Orde     Ad Otten.

Rond Boekent, Milschot en Tereyken:beschrijving van een historisch landschap  Jan Timmers.

Kapittelstokjes: FilmregisseurWim Verstappen; Wie is wie? ; biljartclub 1944.     Ad Otten; Peter v.d.Wijngaard; Simon v. Wetten

 

1999-3

Het Gemerts kasteel op IJsland        Paul Verhees.

De zevende zoon heette Louis          Hans van den Broek.

Is Louis in Gemert Hendrik?  Wim Jaegers.

Onderdaojkers           Riet Donkers-van den Acker en Wim Vos.

De Commissie tot wering van schoolverzuim          Simon vanWetten.

Kapittelstokjes: Monera op monumentenlijst?          Ad Otten

 

1999-4

We gaan toch maar naar Rome       Simon vanWetten.

Ob baevert nô Ézzeng           Ad Otten.

Wegen en paden tussen Boekent, Milschot en Tereyken    Jan Timmers.

De hoeve Handel        Peter Lathouwers.

Middeleeeuwse hoeven en hun locaties       Jan Timmers.

Kapittelstokjes:Standbeeld voor drossard De la Court; De kruistitel in het Esdonkse kapelleke   Ad Otten

 

2000-1

Het Gemertse schepenprotocol        Simon vanWetten.

Een goklustige uitvinder        

Tis krimmineel            Wim van de Vossenberg.

Ploesterdonk 1300-2000        Ad Otten.

Nieuwe Gemertse spelling     Piet Vos.

 

2000-2

Klooster Nazareth      themanummer

Met dankbare herinnering aan de zusters van Nazareth      Burgemeester J. van Maasakkers.

Toegewijd aan God en dienstbaar aan de naaste   Ton Thelen.

Gemertse zusters in de Congregatie van de Franciscanessen Oirschot  Dien Scheepers-Ton Thelen.

De geschiedenis van een kloosterkapel       Leon van Liebergen.

Langdurig bruikleen van klooster Nazareth te Gemert         Leon van Liebergen.

De zusters uitgezwaaid, fotoreportage        

 

2000-3

Een geheimzinnig schilderij   Simon vanWetten.

Gemertse kerkgewelven        Ad Otten en Jo van Schalen.

Oudste vrouwenorganisatie in Gemert begon als boerinnenbond St. Amelbergen            Ad Otten.

Prehistorie rond de Ripse paal          Jan Timmers.

Het (Binders)eind van de wereld       Simon vanWetten.

 

2000-4

Kuiperij Groeneweg, opkomst, groei, verval Anny v/d Kimmenade-Beekmans.

Archeologische verkenning bij de brandweerkazerne          Jan Timmers.

Kèskes           Simon vanWetten.

Mughof genoemd naar plant  Ad Otten.

 

2001-1

De Molenstraat als Broadway           Simon vanWetten.

Nééj Gímmerse Spélleng (NGS) – deel 2     Wim Vos.

Stakingen bij kuiperij Groeneweg      Anny van de Kimmenade-Beekmans.

Lieve vrouw gevonden in Mechelen   Ad Otten.

 

2001-2

In memoriam boerderij Smulders Handel     Jan Timmers.

Gemertse kolonie in Curaçao            Dien Scheepers-van Kessel.

Het Frans Archief 1    Simon vanWetten.

De Brabantse Betuwe           Simon vanWetten.

Gerecht in Prieeleik.   Ad Otten.

 

2001-3

Nieuws in Gemert. De Gemertse Courant.   Simon vanWetten.

Belderbusch weer in kleur     Peter Lathouwers.

Een sleik loopenzaad Ad Otten.

Gemerts dialect. Woordenlijst van Jo van den Elzen           Wim Vos.

Kapittelstokjes:Donderdagmis aan de Zuid-om;R.K. meisjesbond van drankbestrijding  

 

2001-4

Het Frans archief II     Simon vanWetten.

Òp èn nír no de skool Riek Donkers-van den Acker en Wim Vos.

800 jaar "Zwart op wit"           Ad Otten.

Enkele merkwaardigheden van de Handelse kapel  Peter Lathouwers.

Achturensemis in de Kampen           Martien Verbruggen.

Kapittelstokjes:de Madam van de Rue du Château; Vooroorlogse juffen van de Nazareth; Duitse les op Nazareth           

 

2002-1

Ex nihil omnia creata.Uit het niets is alles ontstaan; Gerard van Lankveld (1947)  Ton Thelen, themanummer

 

2002-2

kapittelstokjes: Twee Johannen Verbakel; Niet 'de schoorsteen' maar 'de vuurtoren'       Ad Otten

Het kadaster en de Lange Juffer op de Doonheide  Wim vd Vossenberg

't Gimmers: dialect op een driesprong         Jos Swanenberg

De dood! R.K. begraafboek van Gemert 1691 - 1772          Simon van Wetten

Middeleeuwse sleutel in ankerbalkgebint      Jan Timmers

 

2002-3

Het Frans archief III    Simon van Wetten

Een bijl van jadeïet     Jan Timmers

De mobilisatie in de Pandelaar          Jan Brouwers

Torenhorologies in Gemert vanaf 1500         Ad Otten

Oproep verdediging Gemert  Maria van de Vossenberg-Lortije

 

2002-4

kapittelstokjes: Vrijers uit mobilisatie; Wat haalde Adriaan Thomassen zich in Godsnaam op de hals? 

Prelaot van Dinther    Riek Donkers - van den Acker

Torenhorologies in Gemert vanaf 1500         Ad Otten

Gemerts Landboek 1717 - 1816        Jan Timmers

Gemerts Dialect         Wim Vos

Van 'Vlucht naar Egypte' tot 'Vlucht naar Gemert',   Ad Otten

 

2003-1

Herinneringen aan De Haag themanummer Martien van derWijst

 

2003-2

Menselijke mallenFrancine van Dijk 

Gemert beefde           Bjorn van Lieshout

Bezige baas als burgemeester in de Franse Tijd     Simon van Wetten

Borgercompagnie gevonden in de Kerkstraat,         Ad Otten

Helige Losbol, vroeger patroon van Gemert Kermis            Ad Otten

Wirwar familienamen rond Korstiaan van de Mortel            Jan Timmers

 

2003-3

Mijn herinneringen aan De Haag       Toon Grassens

Oorsprong Valkenswaardse processie naar Handel?         Ad Otten/Willy Ivits

Gemert vóór vijfhonderd jaar - 1 (Haageijk)  Simon van Wetten

Strieppolleng en Milkoers       Wim Vos

Cultuurhistorische aspecten van wijstgronden         Jan Timmers

Wie was Jonkvrouw Ysentruit?         Jan Timmers

 

2003-4

Middeleeuwse boerderijbeschrijvingen         Jan Timmers

Wat aan de bebouwing van de Kerkstraat voorafging          Jan Timmers

Gemert vóór vijfhonderd jaar - 2        Simon van Wetten

In memoriam pater Van der Drift       Rob de Haas

Kanttekening bij het Gemerts volkslied         Wim Vos

De zééjkwèurm èn de loajs   Wim Vos

Stempeltje - Bruiloft met cadeautip - Gemertse priesterstudentenclub’     

 

2004-3

Eerste 'Gemertse' pater van de Heilige Geest         Jan Brouwers en Jan van Dooren

Gedoentjes in de Paandeler rond 1930,        Toon van Zeeland

Holle wegen en de vorm van oude akkers,   Jan Timmers

Gemert voor 500 jaar - dl 3: De Molenstraat en de watermolen      Simon van Wetten

Gemertse priesterstudentenclub 'Edward Poppe' , Sjef Verhoeven

Het Gemerts Schepenprotocol - dl 5: De Franse Tijd in zicht         Simon van Wetten

Kapittelstokjes: 678 jaar Doregraaf; Op de Beel- en Wolfsjacht 1721        Ad Otten; Maria van de Vossenberg

 

2004-4

Striepolling, mílkoers, kwabpolleng, pòl en polleng   Wim Vos

Sint Anna Adieu          Ad Otten

Sint Willibrord Adieu   Rob de Haas

Twee verschillende "millen” bij Milschot en Milheeze           Jan Timmers

 

2004-1+2

Kasteel met een missie, "ubi vult spirat"       themanummer

Venster op de wereld Jan van Maasakkers

Algemeen historisch overzicht 1914-2004    Ad Otten

Missionarissen in parochiezorg Gemert e.o.            Ton Thelen

Geboren op het kasteel          Hein van Dooren

Student op het kasteel           Piet Vos

Buurtend rond het kasteel      Ad Otten

Samen rond de tafel: de kapelgroep Frans van Hattum

Kasteel opvangcentrum         Rob de Haas

Gemertse studiedagen          Ton Thelen

Gemert over de brug  Paul Verhees

Bijlagen           Martin Wilson

 

2005-1

Ko Oosterkerk (1928)            Ton Thelen

Geschiedenis van herberg en logement ‘De Keizer’           Ad Otten

Het historisch landschap van de benedenloop van de Snelle Loop            Jan Timmers

De Peperbus herleeft Rob de Haas

 

2005-2

Van aardsparadijs aan de Aa tot convent in Binderseind     Ad Otten

Inhuldiging of Inauguratie?     Simon van Wetten

De Pandelaorse Kampe        Toon van Zeeland

Uit het dagboek van pater Loffeld      Anny van Kimmenade - Beekmans

Oudste cijnsregister Kommanderije Gemert 1504-1572     Jan Timmers

Gemertse gidsen in 1702      Ad Otten en Maria van den Vossenberg - Lorteije

Oordeel van burgemeester Rietman en zijn assesoren      Zjon van de Laar

Wor ‘t Kestaël mar deeger sti? ,       redactie

 

2005-3

Gemertse Kaak met leien gedekt      Maria van de Vossenberg-Lorteije en Ad Otten

Dorpskern in historische perspectief            Ad Otten

De Bonengang verklaard       Wim van de Vossenberg, Ben van de Berg en Ad Otten

In den Pellicaen en In die Olde Kerke           Ad Otten

De Kleikampen, een steeg uit de 15de eeuw           Jan Timmers

Kapittelstokje: Gondels Afrika, Casteel en Bagamoyo en de kano Monty  

 

2005-4

De ondergrondse vluchtgang            Simon van Wetten

Pandelaarse gedoentjes, priesters, boeren en bijnamen     Jan Brouwers

Refugiehuis Gemert in ’s-Hertogenbosch     Ad Otten

Berouwvolle zondaars in de file         Simon van Wetten

Geuzenkerkhof ontdekt          Ad Otten

Gemerts dialect          Wim Vos

Export van Gemerts linnen naar St. Domingo in 1782         Maria van de Vossenberg-Lorteije

 

2006-1

De Handelse hoofdonderwijzer Ad Kalkhoven          Anny van de Kimmenade-Beekmans

De organistenfamilie Roefs   Ad Otten

Merkwaardig bidprentje uit 1822        Frans van der Aa

Verhaole van ons moeder      Piet Vos

Wie was ‘De zoete Moeder’? Ad Otten

Leven en werken van Macropedius (recensie)         redactie

In de pint doen            Piet Vos

 

2006-2

De Handelse hoofdonderwijzer Ad Kalkhoven (deel 2)        Anny v.d. Kimmenade-Beekmans

Gemertenaren en Bakelnaren in Franse dienst        Simon van Wetten

Hoedjes van Gemert  Ad Otten

Gemertse gangen gedecoreerd        Ad Otten

 

2006-3+4

Het Gemerts Schepenprotocol, 1473-1810  Simon van Wetten, themanummer

 

2007-1

De Handelse hoofdonderwijzer Ad Kalkhoven (deel 3)        Anny v.d. Kimmenade-Beekmans

Frans Arts       Ton Thelen

Meerdere Gemertenaren stammen (ook) af van Laurens Morees (‘Bavaria’)         Bertus van Berlo

De paden van Pandelaar en Kruiseind         Jan Brouwers

 

2007-2

Bouwen in de twintigste eeuw           themanummer

Sociale Woningbouw 1900-1960      Ad Otten

Route Jan van Gemert           Rob de Haas

Boerderijen in de twintigste eeuw      Jan Timmers

De Sint Gerardus-Majellakerk            Ton Thelen

 

2007-3

Het Slotje, adellijk huis Lanckvelt       Jan Timmers

Wat betekent Gemert?          Ad Otten

Landelijke bouwkunst op landgoederen in de Peel   Jan Timmers

Afskejd?          Martien van der Wijst

Kapittelstokjes: Brouwerij De Driekleur; De Zwanegang; Dor komt de Paws án mí z’n staars; Aanvullende gegevens herberg De Pelikaan; Haanrijden; Zeventiende-eeuws Gímmers    Ad Otten, Wim Vos, Martien Verbruggen, redactie

 

2008-1

Klaïda, de poort van Gemert  Tom Thelen

Heilige losbol is krimineel       Ad Otten

De Rips en De Beek. Historisch watermanagement           Jan Timmers

Eeuwenoud pelgrimslied op muziek George Gijsbers; Ad Otten

Sporen van de oorlog Ruud Wildekamp

Een koninklijke Gemertse tamboersfamilie   Ad Otten

 

2008-2

Asperges en aardbesien van Borret  Ad Otten

Een bijzonder schilderij in Soerendonk         Martien Verbruggen

Een naoorlogs vliegtuigongeval bij Elsendorp          Ruud Wildekamp

Engelsen in "De Kroon" tijdens bezetting, deel 1     Anny v.d. Kimmenade-Beekmans

Een Gîmmerse legènde: Óntston van 't monstransbontje   Ad Otten

Kapittelstokjes: Een gesmeed Avé Maria; Van St-Jan de Doper tot St Jans Onthoofding; Het mysterie van De Mortel            Ad Otten

 

2008-3

Engelsen in "De Kroon" tijdens bezetting, deel 2     Anny v.d. Kimmenade-Beekmans

De Walgraaf en De Snelle Loop. Een landweer op de grens van de Vrije Heerlijkheid Gemert     Jan Timmers

Ark van Noë terug in Gemert Ad Otten

Niet alleen bommen   Ruud Wildekamp

 

2008-4

Kruidentuin 1947-1953; Hortus Medicamentorum Ghemertanus    Frans de Kemp

Senang in Gemert: integratie van twee kanten         Ties van de Werff

De Broekstraat van weleer. Oude tijden keren niet weer     Adriaan van Zeeland; Simon van Wetten

Eerste jaren buurtvereniging Noord-West    Martien van der Wijst

Sprinkhaonen èn aander bisjes         Wim Vos

Kapittelstokjes: het mysterie van De Mortel (2); Dopen in De Rips; Van Roesp (roestwater) tot Rips; Ghere Beke; Kasteel van Willem Jagers;'Perpetuum' in plaats van 'pertuum' natuurlijk Ad Otten

Kapittelstokjes: Pjèrsbloemhèjlige?; bestaat er verband tussen de namen Mortel, Eeuwsel, en de wijst?             Martien van Sleeuwen

Lid worden?

Kalender: evenementen

August 2018
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sponsors

Nieuws Heemkundekring

Geen feed gevonden

Nieuws uit Gemert

Geen feed gevonden

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.