logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

Nieuws Heemkundekring Gemert

19/06 Reactie op het collegevoorstel actualisatie uitgangspunten herbestemming kasteel

Voor de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft het college van B&W de actualisatie van de uitgangspunten voor de herbestemming van het kasteel geagendeerd (zie voor het complete stuk in de rubriek Ontwikkelingen rondom kasteel de notitie: “Adviesnota aan de raad 13.06.2013”).

 nieuws kasteel

Binnen de Heemkundekring heeft de werkgroep TUCHO zich samen met het bestuur gebogen over het collegevoorstel. Onze beleving bij het collegevoorstel is dat het een constructieve voorzet is. De Heemkundekring kan zich vinden in de uitgangspunten zoals door het college geformuleerd, met uitzondering van de volgende vijf punten:

Instandhouding kasteel – Toegankelijkheid landerijen. Medegebruik aula/ruimte, rondleidingen

-          Nee, vanwege eigendomsrecht kan college deze voorwaarden niet in stand houden, maar het is wenselijk dat in overleg met de beheerder/eigenaar de landerijen beschikbaar blijven voor grote evenementen en dat het kasteelcomplex toegankelijk is voor rondleidingen o.l.v. een gids van het gidsengilde en dat bij deze rondleidingen de Donjon van binnen te bezichtigen is.

Rekening houden met historische gegevens

-          Ja. Hier zijn wij het als vanzelfsprekend mee eens. Wij willen hierbij wijzen op onze notitie het Commanderijcomplex uit 2008, welke in te zien is op onze website: www.heemkundekringgemert.nl onder de titel ‘ontwikkelingen rondom kasteel’.

Mogelijkheden parkeren binnen ommuurde tuin

-          Het is niet wenselijk dat binnen de ommuurde tuin, evenals binnen de grachten en/of op de omliggende landerijen op grote schaal parkeermogelijkheden ontstaan. De rust in het gebied dient zoveel als mogelijk is geborgd te worden, aangezien de rust en stilte als één van de grote kwaliteiten geldt van de buitenplaats als geheel.

-          Onze voorkeur voor parkeren gaat uit naar het evenemententerrein van de gemeente Gemert-Bakel met ontsluiting van en naar de West-Om. Dit voorkomt grote parkeerstromen in het centrum van Gemert en langs het kasteel. We roepen de gemeente op om hierover met Erfgoed van Gemert NV in onderhandeling te gaan. Voorts wijzen wij op de parkeermogelijkheden aan de Komweg bij kerk en Hofgoed. Wenselijk is het dan wel dat het kasteelcomplex via een voetgangersverbinding bereikbaar is via de Rutger van Gemertlaan of nog beter via een ingang aan de voorkant van de kerk. Naar wij hebben vernomen is het Parochiebestuur bereid om mee te denken in het betrekken van de kerk bij het kasteelcomplex.

Behoud kapel en refter en geen vleugels bij poortgebouw

-          Wij stellen voor dit punt afhankelijk te maken van een totaalplan en te splitsen in drie onderdelen.

Uitgangspunt het kasteelcomplex in de huidige vorm waarin alle historische elementen uit de bewoningsgeschiedenis zijn vertegenwoordigd:

-          1. Kapel. Vooralsnog wensen wij dat de kapel in stand wordt gehouden qua kenmerkende contouren en volume. Aanpassingen zoals gedaan in het kader van het vooronderzoek en geplaatst op YouTube wijzen wij op voorhand niet af. Zie b.v. http://www.youtube.com/watch?v=Tktbj03HvcI

-          2. Refter. De refter is qua bouwstijl een dissonant binnen het geheel en doet vooral aan de hoofdburcht afbreuk. De refter kan om die reden beter worden afgebroken. Indien gekozen wordt voor nieuwbouw op dezelfde plaats met beter passende architectuur, waarbij er een open ruimte blijft tussen de hoofdburcht en het nieuwe pand, dan is het wenselijk dat het huidige bouwvolume niet wordt vergroot.

-          3. Vleugels. Vooralsnog zijn wij tegen het bouwen van nieuwe vleugels bij het eerste poortgebouw. Het feit dat deze er ooit hebben gestaan is geen reden om deze er nu weer bij te bouwen. Het is een historisch gegeven dat de boerderij van het kasteel, zoals deze was gevestigd in deze vleugels, is verplaatst naar de Hoef. Het is ook risicovol. Door de bouw van de vleugels aan het poortgebouw wordt een situatie gecreëerd, waardoor het rendabel wordt om het complex in twee delen te splitsen, waardoor de totaalbeleving geweld wordt aangedaan.

Reconstructie naar het kasteelcomplex zoals dat rond 1750 werd aangetroffen:

-          Indien het totaalplan uitgaat van de karakteristieken zoals deze in circa 1750 werden aangetroffen, dan betekent dit dat zowel de kapel als de refter worden afgebroken en dat de oude binnengracht wordt hersteld. Onder deze conditie is het denkbaar dat men ter compensatie van het ruimteverlies kiest voor het herbouwen van de vleugels.

Aanvullend vanuit Erfgoed: Ondergronds bouwen op binnenplaats

-          Wij hebben hier evenals het college geen bezwaar tegen, mits het functioneel is en dat het niveau van de huidige ‘maaiveldlijn’ wordt gehandhaafd.

Namens de werkgroep Tijdelijk Uitgebreid Cultuur Historisch Overleg (TUCHO)
en het bestuur van Heemkundekring De Kommanderij Gemert,

Peter van den Elsen, voorzitter

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Nieuws uit Gemert

Geen feed gevonden

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.